Kody Błędów VAG/SAE

tuning i wspólne tematy dot. samochodów uniwersalne dla wielu modeli

Moderatorzy: lec, Sosna

Kody Błędów VAG/SAE

Postprzez lec 4 lut 2009, o 02:13

Opis usterki
257 Zawór dolotowy ABS lewy przód - N101
258 Elektrozawór 1 - N88
259 Zawór dolotowy ABS prawy przód - N99
260 Elektrozawór 2 - N89
261 Zawór dolotowy ABS tył - N103
262 Elektrozawór 3 - N90
263 Skrzynia przekładniowa
264 Elektrozawór 4 - N91
265 Zawór wylotowy ABS lewy przód - N102
266 Elektrozawór 5 - N92
267 Zawór wylotowy ABS prawy przód - N100
268 Elektrozawór 6 - N93
269 Zawór wylotowy ABS tył-N104
270 Elektrozawór 7 - N94
273 Zawór dolotowy ABS prawy tył - N133
274 Zawór dolotowy ABS lewy tył - N134
275 Zawór wylotowy ABS prawy tył -N135
276 Zawór wylotowy ABS lewy tył -N136
277 Zawór dolotowy / wylotowy ABS lewy przód - N137
278 Zawór główny ABS-N105
279 Zawór 1 blokady mechanizmu różnicowego - N125
280 Zawór 2 blokady mechanizmu różnicowego - N126
281 Czujnik prędkości własnej pojazdu - G68
282 Nastawnik przepustnicy - V60
283 Czujnik koła ABS lewy przód - G47
284 Zawór dolotowy / wylotowy ABS prawy przód - N138
285 Czujnik koła ABS prawy przód -G45
286 Zawór dolotowy / wylotowy ABS lewy tył - N139
287 Czujnik koła ABS prawy tył - G44
289 Zawór dolotowy / wylotowy ABS prawy tył - N 140
290 Czujnik koła ABS lewy tył - G46
291 Druckschalter-F116/Vl/arnkontakt-F117
292 Zasilanie hydraulicznego korektora ciśnienia
293 Przełącznik wielofunkcyjny - F125
294 Włącznik ciśnieniowy 1 stanu skrzyni przekładniowej
295 Włącznik ciśnieniowy 2 stanu skrzyni przekładniowej
296 Włącznik Kick-down - F8
297 Czujnik obrotów w skrzyni - G38
298 Włącznik blokady mechanizmu różnicowego - E121
299 Drążek wyboru biegu - E122
300 Czujnik temperatury w skrzyni - G 93
301 Pompa hydroagregatu ABS - V39
302 Przekaźnik zaworów ABS - J106
303 Przełącznik wyboru funkcji - E91
305 Wskaźnik zużycia paliw - nieprawidłowy sygnał
306 Układ powietrza wtórnego - rząd cylindrów 1
307 Układ powietrza wtórnego - rząd cylindrów 2
309 Pompa spryskiwaczy - V135
310 Czujnik tęmperatury 1 katalizatora - G20
312 Czujnik temperatury 2 katalizatora - G132
313 Katalizator
314 Zawór dwudrożny recyrkulacji spalin - N161
512 Sygnał czujnika Halla poza zakresem
513 Czujnik obrotów silnika - G 28
514 Czujnik momentu zapłonu - G 4
515 Czujnik Halla - G 40
516 Styk biegu jałowego - F60
517 Styk pełnego otwarcia przepustnicy - F81
518 Potencjometr przepustnicy - G 69
519 Czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym - G71
520 Przepływomierz powietrza - G70/G19
521 Potencjometr CO - G74
522 Czujnik temperatury płynu chłodzącego - G62
523 Czujnik temperatury powietrza zasysanego - G 42
524 Czujni spalania stukowego 1 - G61
525 Sonda Lambda - G39
526 Włącznik świateł hamowania - F
527 Czujnik temperatury kolektora dolotowego - G72
528 Czujnik wysokości - F96
529 Nieprawidłowa informacja o prędkości obrotowej
530 Nastawnik / potencjometr przepustnicy - G88
531 Napięcie odniesienia w przepływomierzu
532 Napięcie zasilające
533 Regulacja obrotów biegu jałowego
534 Czujnik temperatury oleju - G8
535 Pierwszy stopień regulacji spalania stukowego
536 Drugi stopień regulacji spalania stukowego
537 Regulacja z sondą Lambda
538 Napięcie odniesienia
539 Czujnik temperatury paliwa - G81
540 Czujnik spalania stukowego 2 - G66
541 Potencjometr mechanizmu wyznacz. dawki paliwa - G99
542 Czujnik wzniosu końcówki wtryskiwacza - G80
543 Przekroczone obroty maksymalne
544 Przekroczone maksymalne ciśnienie doładowania
545 Brak połączenia elektrycznego silnik - skrzynia
546 Usterka linii przesyłania danych
547 Czujnik kontroli ciśnienia ABS - F137
548 Zasilanie pamięci kodów usterek
549 Sygnał zużycia paliwa
550 Regulacja kąta wyprzedzenia wtrysku
551 Przegrzanie katalizatora
552 Potencjometr przepływomierza - G19
553 Przepływomierz masowy powietrza - G70
554 Regulacja z sondą Lambda 2
555 Sonda Lambda 2 - G108
558 Osiągnięta granica adaptacji dla mieszanki ubogiej
559 Osiągnięta granica adaptacji dla mieszanki bogatej
560 Układ recyrkulacji spalin
561 Regulacja składu mieszanki
575 Ciśnienie w kolektorze dolotowym
577 Regulacja spalania stukowego - cylinder 1
578 Regulacja spalania stukowego - cylinder 2
579 Regulacja spalanie stukowego - cylinder 3
580 Regulacja spalania stukowego - cylinder 4
581 Regulacja spalania stukowego - cylinder 5
582 Regulacja spalania stukowego - cylinder 6
583 Regulacja spalania stukowego - cylinder 7
584 Regulacja spalania stukowego - cylinder 8
585 Czujnik temperatury dla układu recyrkulacji spalin - G98
586 Regulacja układu recyrkulacji spalin
587 Osiągnięta granica adaptacji składu mieszanki
588 Zapalnik poduszki powietrznej kierowcy - N95
589 Zapalnik 1 poduszki powietrznej pasażera - N131
590 Zapalnik 2 poduszki powietrznej pasażera - N132
591 Włącznik zapięcia pasa kierowcy - E24
592 Włącznik zapięcia pasa pasażera - E25
593 Włącznik zajęcia siedzenia pasażera - F151
594 Obwód zapalnika poduszki powietrznej
595 Zarejestrowane dane powypadkowe
596 Zwarcie w obwodach elektrozaworów
597 Nieprawidłowe sygnały z czujników kół
598 Usterka mechaniczna / hydrauliczna
599 Niestabilny włącznik pedału hamulca / świateł hamowania
600 Potencjometr w V68 - G92
601 Potencjometr w V70 - G112
602 Potencjometr w V85 - G114
603 Silnik klapy nawiewu / odmrażania - V85
604 Potencjometr w V71 - G113
605 Zawór dwudrożny klapy powietrza - N63
606 Zawór dwudrożny blokowania przepływu cieczy chłodzącej - N147
607 Wskaźnik temperatury zewnętrznej - G106
608 Czujnik obciążenia pojazdu - G119
609 Stopień końcowy zapłonu 1
610 Stopień końcowy zapłonu 2
611 Stopień końcowy zapłonu 3
612 Stopień końcowy zapłonu 4
613 Stopień końcowy zapłonu 5
614 Stopień końcowy zapłonu 6
615 Stopień końcowy zapłonu 7
616 Stopień końcowy zapłonu 8
617 Czujnik opóźnienia (uderzeniowy) lewej poduszki powietrznej - G104
618 Czujnik opóźnienia (uderzeniowy) prawej poduszki powietrznej -G105
619 Obwód czujnika lewego
620 Obwód czujnika prawego
621 Zawór ograniczenia ciśnienia - N155
622 Przekroczony poziom wody w filtrze paliwa
623 Brak połączenia elektrycznego ABS - skrzynia przekładniowa
624 Sprężarka klimatyzacji
625 Sygnał prędkości własnej
626 Lampka kontrolna nagrzewania świec żarowych - K29
627 Czujnik poziomu wody w filtrze paliwa - G120
628 Układ kontroli położenia nastawnika
629 Włącznik pedału hamulca - F47
630 Włączenie klimatyzacji
633 Obwód zapalnika / czujnika opóźnień (zderzeniowego)
634 Rezystor w układzie EDS - N159
635 Ogrzewanie sondy Lambda przed katalizatorem
636 Czujnik przyspieszenia, przedni prawy - G121
637 Czujnik przyspieszenia, tylny lewy - G 122
638 Brak połączenia elektrycznego silnik ? skrzynia przekładniowa
639 Czujnik opóźnień (zderzeniowy) - G123
640 Przekaźnik ogrzewania sondy Lambda - J278
641 Temperatura ATF
642 Zawór przełączający blokady mech. różnicowego EDS, przedni prawy - N166
643 Zawór wylotowy blokady mech. różnicowego EDS, - przedni prawy - N167
644 Zawór przełączający blokady mech. różnicowego EDS, przedni lewy - N168
645 Zawór wylotowy blokady mech. różnicowego EDS, przedni lewy - N169
646 Brak połączenia elektrycznego 1 ABS-ASR - silnik
647 Brak połączenia elektrycznego 2 ABS-ASR - silnik
648 Ogrzewanie sondy Lambda za katalizatorem
649 Zawór dolotowy / wylotowy ABS tył - N160
650 Włącznik pedału sprzęgła - F36
651 Połączenia w układzie zapalnika poduszki powietrznej
652 Układ kontroli biegu
653 Niestabilny sygnał drążka wyboru biegu
654 Zapalnik napinacza kierowcy - N153
655 Zapalnik napinacza pasażera - N154
656 Czujnik zajęcia siedzenia - G128
657 Nastawnik klapy nawiewu środkowego - V102
658 Nastawnik tempomatu
659 Autotest
660 Włącznik Kick-down, potencjometr przepustnicy
661 Wskaźnik temperatury
662 Obrotomierz
663 Prędkościomierz
664 Wskaźnik poziomu paliwa
665 Lampka kontrolna zapięcia pasów - K19
666 Sygnał dźwiękowy
667 Sygnał o temperaturze zewnętrznej
668 Napięcie zasilania (30)
669 Druga kontrolka usterek - K97
670 Czujnik położenia nastawnika przepustnicy - G127
671 Włącznik w układzie GRA - E45
672 Pompa hydroagregatu ABS z rezystorem
673 Nacisnąć pedał hamulca
674 Puścić pedał hamulca
675 Lewy przód zawory dolot:0V wylot:0V -koło zablokowane
676 Lewy przód zawory dolot:UBAT wylot:0V - koło zablokowane
677 Lewy przód zawory dolot:UBAT wylot:UBAT - koło wolne
678 Lewy przód zawory dolot:UBAT wylot:0V - koło wolne
679 Ogrzewanie sondy Lambda 2 przed katalizatorem
680 Prawy przód zawory dolot:0V wylot:0V -koło zablokowane
681 Prawy przód zawory dolot:UBAT wylot:0V - koło zablokowane
682 Prawy przód zawory dolot:UBAT wylot:UBAT- koło wolne
683 Prawy przód zawory dolot:UBAT wylot:0V - koło wolne
684 Ogrzewanie sondy Lambda 2 za katalizatorem
685 Lewy tył zawory dolot:0V wylot:0V - koło zablokowane
686 Lewy tył zawory dolot:UBAT wylot:OV- koło zablokowane
687 Lewy tył zawory dolot:UBAT wylot:UBAT -koło wolne
688 Lewy tył zawory dolot:UBAT wylot:0V -koło wolne
689 Fałszywe powietrze w układzie zasysania
690 Prawy tył zawory dolot:0V wylot:0V - koło zablokowane
691 Prawy tył zawory dolot:UBAT wylot:0V - koło zablokowane
692 Prawy tył zawory dolot:UBAT wylot:UBAT - koło wolne
693 Prawy tył zawory dolot:UBAT wylot:0V - koło wolne
694 Oświetlenie / włącznik i deska wskaźników
695 Zawory blokady mech. różnicowego EDS:UBAT - koło przednie lewe/prawe zablokowane
696 Zawór ograniczenia ciśnienia, lewy - N170
697 Zawór ograniczenia ciśnienia, prawy - N171
698 Duży pobór prądu przez sterownik
699 Sonda Lambda za katalizatorem - G130
700 Sonda Lambda 2 za katalizatorem - G131
701 Przekroczenie temperatury chłodziwa - test
702 Czujnik składu paliwa - G133
703 Włącznik biegu jałowego symulowany z potencjometru / styk
708 UWAGA: zostanie włączony wentylator
709 Fotoczujnik nasłonecznienia 2 - G134
710 Silniczek klapy odmrażania - V107
711 Silniczek klapy nawiewu kabiny lewy - V108
712 Silniczek klapy nawiewu kabiny prawy - V109
713 Silniczek klapy nawiewu środkowego lewy - V110
714 Silniczek klapy nawiewu środkowego prawy - V111
715 Silniczek klapy nawiewu tylnego - V112
716 Silniczek klapy powietrza zużytego - V113
717 Silniczek klapy AKF - V114
718 Włącznik nawiewu lewy dolny - F179
719 Włącznik nawiewu prawy górny - F180
720 Włącznik nawiewu lewy dolny - F181
721 Włącznik nawiewu prawy dolny - F182
722 Włącznik nawiewu lewy środek - F183
723 Włącznik nawiewu prawy środek - F184
724 Włącznik nawiewu lewy - F185
725 Włącznik nawiewu prawy - F186
726 Włącznik nawiewu środek - F187
727 Potencjometr w V107 - G135
728 Potencjometr w V110 - G136
729 Potencjometr w V111 - 6137
730 Potencjometr w V102 - G138
731 Potencjometr w V108 - G139
732 Potencjometr w V109 - G140
733 Potencjometr w V112 - 6141
734 Potencjometrw klapie nawiewu środkowego - G142
735 Potencjometr w V113 - G143
736 Potencjometrw V114 - G144
737 Zawór regulacji ogrzewania lewy - N175
738 Zawór regulacji ogrzewania prawy - N176
739 Pompa cieczy chłodzącej - V50
740 Czujnik identyfikacji cylindra 1 - G145
741 Kontrola pedału hamulca
742 Układ wentylacji akumulatora
743 Czujnik w układzie wentylacji akumulatora - G146
744 Regulacja temperatury akumulatora
745 Kontrola izolacji
746 Uszkodzenie cel akumulatora
747 Czujnik temperatury akumulatora przedni - G52
748 Czujnik temperatury akumulatora tylni - G53
749 Klapa przewietrzania
750 Lampka usterek
751 Wskaźnik naładowania akumulatora
752 Wentylator i podgrzewanie akumulatora
753 Usterki w obwodach czujników kół
754 Lampka kontrolna ogrzewania
755 Lampka kontrolna ciśnienia oleju - K3
756 Czujnik temperatury w kanale powietrza, lewy - G150
757 Czujnik temperatury w kanale powietrza, prawy - G151
758 Układ powietrza wtórnego
759 Nastawnik temperatury w kanale powietrza, lewy - G155
760 Nastawnik temperatury w kanale powietrza, prawy - G156
761 Zarejestrowana usterka w sterowniku silnika
762 Wtryskiwacz - N181
763 Czujnik ciśnienia gazu, strona kierowcy - G147
764 Czujnik ciśnienia gazu, strona pasażera - 6148
765 Czujnik położenia mechanizmu wyznacz. dawki - G149
766 Czujnik temperatury w kanale powietrza, przedni - G152
767 Czujnik temperatury parownika, tylny - G153
768 Czujnik temperatury wymiennika ciepła, tylny - G154
769 Czujnik temper. cieczy chłodz. na wyjściu z silnika - G82
770 Czujnik temperatury cieczy chłodzącej na wyjściu z chłodnicy - G83
771 Czujnik rezerwy paliwa ? G
772 Włącznik ciśnienia oleju - F22
773 Czujnik ciśnienia oleju - G10
774 Czujnik poziomu pojazdu tylni lewy - G76
775 Czujnik poziomu pojazdu tylni prawy - G77
776 Czujnik poziomu pojazdu przedni lewy - G78
777 Czujnik położenia pedału przyspieszenia - G79
778 Czujnik skrętu kół - G85
779 Czujnik temperatury zewnętrznej - G17
780 Czujnik 030C Geber fur Vertikalbeschleunigung - G90
781 Silnik nastawnika przedni lewy - V76
782 Silnik nastawnika przedni prawy - V77
783 Silnik nastawnika tylni lewy - V78
784 Silnik nastawnika tylni prawy - V79
785 Czujnik temperatury dla wskaźnika w desce - G56
786 Czujnik temperatury dachu - G86
787 Czujnik temperatury w kanale zasysania świeżego powietrza - G89
788 Zawór dwudrożny klapy odmrażania / nawiewu - N118
789 Włącznik biegu wstecznego - F41
790 Klapa powietrza świeżego 1 zużytego
791 Włącznik termiczny parownika - E33
792 Włącznik ciśnienia w klimatyzacji - F129
793 Czujnik położenia pedału hamulca - G100
794 Czujnik pompy hydraulicznej - G101
795 Czujnik przyspieszeń pionowych, tylny - G102
796 Czujnik temperatury powietrza za dmuchawą - V42
797 Fotoczujnik nasłonecznienia - G107
798 Test segmentów
799 Czujnik temperatury cieczy chłodzącej - G110
800 Czujnik temperatury dmuchawy - G109
801 Włącznik wysokiego ciśnienia sprzęgła sprężarki - F118
802 Włącznik niskiego ciśnienia sprzęgła sprężarki - F73
803 Czujnik ugięcia sprężyny przód prawy - G116
804 Czujnik ugięcia sprężyny przód lewy - G115
805 Zawór amortyzatora, przód lewy - N148
806 Zawór amortyzatora, przód prawy - N149
807 Zawór amortyzatora, tył lewy - N150
808 Zawór amortyzatora, tył prawy - N151
811 System nie przygotowany do testowania
824 Lampka kontrolna ASR - K86
849 Styk S we włączniku zapłonu - D-
850 Wyjście sterujące wzmacniacz zewnętrzny, w radiu.
851 Głośnik
852 Głośnik przedni
853 Głośnik tylni
854 Wyjście do wyświetlacza radiowego w konsoli
855 Połączenie ze zmieniaczem CD
856 Antena, w radiu
928 Mechanizm zamka centralnego, drzwi kierowcy - F220
929 Mechanizm zamka centralnego, drzwi pasażera - F221
930 Mechanizm zamka centralnego, drzwi tylne lewe - F222
931 Mechanizm zamka centralnego, drzwi tylne prawe -F223
932 Silnik szyby drzwi kierowcy - V147
933 Silnik szyby drzwi pasażera - V148
934 Silnik szyby drzwi tylne lewe - V26
935 Silnik szyby drzwi tylne prawe - V27
936 Włącznik silnika szyby drzwi pasażera - E107
937 Włącznik silnika szyby drzwi tylne lewe - E52
938 Włącznik silnika szyby drzwi tylne prawe - E54
939 Silnik regulacji lusterka strona kierowcy - V149
940 Silnik regulacji lusterka strona pasażera - V150
941 Silnik regulacji lusterka strona kierowcy - V121
942 Silnik regulacji lusterka strona pasażera - V122
943 Ogrzewanie lusterka strona kierowcy - Z4
944 Ogrzewanie lusterka strona pasażera - Z5
945 Czujnik zderzeniowy - G190
946 Oświetlenie wnętrza pojazdu - W
947 Włącznik krańcowy klapy bagażnika - E188
948 Sygnał zamknięcia szyberdachu
949 Silnik zamknięcia klapy bagażnika LOCK
950 Silnik otwarcia klapy bagażnika UNLOCK
951 Przekaźnik silnika zdalnego otwierania klapy bagażnika - J398
952 Sygnał otwarcia drzwi kierowcy
953 Układ czasowego oświetlenia wnętrza pojazdu
955 Klucz 1
956 Klucz 2
957 Klucz 3
958 Klucz 4
959 Lampka kontrolna zamka centralnego
960 Włącznik w zamku strona kierowcy
961 Włącznik w zamku strona pasażera
1014 Stopień końcowy termostatu
1015 Sterowanie dmuchawą powietrza chłodzącego
1016 Zawór tłoczenia powietrza do amortyzatorów - gazowych - N106
1017 Sprężarka powietrza do amortyzatorów gazowych - V65
1018 Wentylator chłodzenia cieczy chłodzącej - V 7
1019 Przekaźnik
1020 Pompa wody - V36
1021 Lampka kontrolna blokady mechanizmu różnicowego - K81
1022 Załączone oświetlenie wnętrza i wyświetlacze na desce
1023 Sygnał dźwiękowy - H3
1025 Nieprawidłowe sterowanie lampki sygnalizacji uszkodzeń
1026 Wentylator parownika, tył - V20
1027 Dmuchawa ciepłego powietrza tył - V47
1028 Przekaźnik dmuchawy - J323
1029 Przekaźnik klimatyzacji - J32
1039 Czujnik temperatury dla wskaźnika temp. płynu chłodzącego - G2
1040 Uszkodzone połączenie elektryczne 2 ABS - skrzynia przekładniowa
1041 Niestabilne funkcjonowanie ASR
1044 Sterownik nieprawidłowo kodowany
1045 Włącznik układu Tiptronic - F189
1046 Lampka kontrolna układu hamulcowego - K32
1047 Lampka kontrolna układu hamulcowego - K7
1048 Lampka kontrolna sterownika silnika Diesla - K104
1049 Napięcie zasilania (50)
1050 Układ grzania świec żarowych
1051 Silnik nastawnika dawki paliwa - V117
1052 Potencjometr sygnału obciążenia - G157
1053 Zawór początku wtrysku - N182
1054 Przekaźnik zasilania (30) - J317
1055 Czujnik początku tłoczenia - G158
1056 Funkcja: ładowanie wyrównane
1057 Funkcja: ładowanie przy stałym napięciu
1058 Funkcja: ładowanie przy stałym prądzie
1059 Czujnik położenia wirnika - G159
1060 Czujnik temperatury uzwojeń, wyżłobienia - G160
1061 Czujnik temperatury uzwojeń, głowica uzwojeń - G161
1062 Sygnał ograniczenia prądu ładowania akumulatora
1070 Przekaźnik rozrusznika - J53
1071 Czujnik położenia tarczy sprzęgła - G162
1072 Zawór podciśnieniowy nastawnika sprzęgła - N183
1073 Sprzęgło ciśnienia systemowego
1074 Przewietrzanie nastawnika sprzęgła - N184
1075 Przekaźnik pompy podciśnienia - J318
1076 Przekaźnik sprzęgła pompy hydraulicznej - J319
1077 Włącznik podciśnieniowy serwomechanizmu wspomagania hamulca - F190
1078 Włącznik zmiany biegu - F191
1079 Przekaźnik hydrauliki wspomagania układu kierowniczego - J320
1080 Włącznik wspomagania układu kierowniczego - F192
1081 Zawór przełączania pierwszeństwa - N185
1082 Lampka kontrolna rezerwy paliwa - K105
1083 Lampka kontrolna poziomu płynu spryskiwaczy - K106
1084 Lampka kontrolna temperatury 0°C - K107
1085 Lampka kontrolna temperatury 4°C - K108
1086 Czujnik dla prędkościomierza - G22
1087 Nie przeprowadzono procedury nastaw podstawowych
1088 Adaptacja składu mieszanki 2
1089 Włącznik złożonego pałąka bezpieczeństwa - F204
1090 Włącznik otwartego pałąka bezpieczeństwa - F203
1091 Włącznik dachu składanego przedni - F202
1092 Włącznik złożonego dachu składanego - F171
1093 Włącznik pokrywy zasobnika dachu składanego - F201
1094 Włącznik pokrywy zasobnika dachu składanego - F195
1095 Włącznik 2 pokrywy zasobnika dachu składanego - F197
1096 Włącznik 1 pokrywy zasobnika dachu składanego - F199
1097 Włącznik zatrzaśniętego pokrywy zasobnika dachu składanego - F172
1098 Włącznik zamknięcia tylnej klapy - F206
1099 Włącznik zamknięcia bagażnika
1100 Włącznik otwarcia bagażnika
1101 Włącznik blokady zabezpieczenia zamka - F205
1102 Włącznik 3 pokrywy zasobnika dachu składanego, prawy - F196
1103 Włącznik 2 pokrywy zasobnika dachu składanego prawy - F198
1104 Włącznik 1 pokrywy zasobnika dachu składanego, prawy - F200
1105 Zawór elektromagnetyczny 8 - N186
1106 Przekaźnik opuszczania szyby - J291
1107 Lampka kontrolna dachu składanego - K98
1108 Przekaźnik podnoszenia szyby - J292
1109 Przekaźnik pompy hydraulicznej - J321
1110 Elektromagnes blokady zamka - N187
1111 Silnik 1 zamka bagażnika
1112 Zasilanie silników 1 i 2
1113 Silnik 2 zamka bagażnika
1114 Włącznik dźwigni hamulca ręcznego - F9
1116 Nastawnik regulacji dachu składanego
1117 Sygnał obciążenia z zacisku alternatora DF
1118 Podgrzewanie silnika
1119 Sygnał rozpoznania biegu
1120 Przestawianie wałka rozrządu 1
1121 Przestawianie wałka rozrządu 2
1122 Czujnik Halla 2 - G163
1123 Nieprawidłowe wysterowanie
1124 Kontrola czasu ładowania
1125 Przełączanie zmiennej długości kolektora dolotowego
1126 Sygnał o obrotach silnika
1127 Lampka kontrolna rezerwy paliwa - K16
1128 Cewka czytnika klucza w immobilizerze - D2
1129 Styk S - H15
1130 Działanie układu ABS
1131 Wysterowanie kierunkowskazów
1132 Czujnik podczerwieni przedni - G166
1133 Czujnik podczerwieni tylni - G167
1134 Syrena alarmowa - H12
1135 Czujniki kontroli wnętrza pojazdu
1136 Przerwy w pracy rozrusznika
1137 Włącznik zamka centralnego - styk zamykania
1138 Włącznik zamka centralnego - styk otwierania, drzwi kierowcy
1139 Włącznik zamka centralnego - styk otwierania, drzwi pasażera
1140 Włącznik zamka centralnego - styk otwierania klapy bagażnika
1141 Włącznik otwierania klapy bagażnika - E165
1142 Silniki zamka centralnego - zamykanie drzwi kierowcy i wlewu paliwa
1143 Silniki zamka centralnego - otwieranie drzwi kierowcy i wlewu paliwa
1144 Silniki zamka centralnego - otwieranie drzwi pasażera
1145 Silniki zamka centralnego - otwieranie drzwi tylnych
1146 Silniki zamka centralnego - zamykanie drzwi pasażera i tylnych
1147 Silnik zamykania klapy bagażnika - V120
1148 Aktywacja zabezpieczenia zamknięcia drzwi
1149 Deaktywacja zabezpieczenia zamknięcia drzwi
1150 Wskaźniki analogowe
1151 Wyłącznik blokady silnika Diesela - F207
1152 Włącznik układu nadzorowania biegu - F209
1153 Włącznik układu Ecomatic - E163
1154 Włącznik ciśnieniowy sprzęgła - F210
1155 Sprzęgło
1156 Włącznik rozpoznania biegu - F208
1157 Zasilanie syreny alarmu
1158 Zasilanie kierunkowskazów
1159 Połączenia immobilizera
1160 Przekaźnik świec żarowych - cieczy chłodzącej - J325
1161 Stopień sterujący zaworem przestawiania faz rozrządu
1165 Moduł sterujący przepustnicę - J338
1166 Sygnał momentu obrotowego silnika
1167 Zawór ograniczenia pełnego obciążenia - N194
1168 Zawór zwiększania obrotów biegu jałowego - N177
1169 Włącznik krańcowy drzwi kierowcy - F2
1170 Czujnik długości impulsu wtrysku - G175
1172 Czujnik temperatury siedzenia pasażera - G59
1173 Silnik przesuwu siedzenia kierowcy w poziome - V28
1174 Silnik przesuwu siedzenia kierowcy w pionie -V138
1175 Nastawnik temperatury ogrzewanego siedzenia kierowcy - E94
1176 Klucz
1177 Sterownik silnika
1179 Nieprawidłowo zaprogramowany klucz
1180 Połączenie elektryczne silnik/sprężarka klimatyzacji
1181 Inicjalizacja: zaprogramowane tylko 2 klucze
1182 Układ adaptacji sterowania silnika do wysokości
1183 Lampka kontrolna katalizatora - K72
1184 Czujnik temperatury w kanale powietrza, tylny - G174
1185 Nawiew świeżego powietrza, tył - V80
1186 Nastawnik klapy rozdziału nawiewu świeżego powietrza, tył -V136
1187 Nastawnik klapy nawiewu regulacji temperatury, tył- V137
1188 Połączenie elektryczne sterownik/sprzęgło magnetyczne
1189 Nastawnik klapy rozdziału nawiewu świeżego powietrza, przód - V145
1190 Połączenie elektryczne sterownik /nastawniki
1192 Sprzęgło hydrokinetyczne
1193 Przekaźnik dokładnej regulacji ogrzewania - J359
1194 Przekaźnik zgrubnej regulacji ogrzewania -J360
1195 Koniec
1196 Magistrala danych pomiędzy sterownikami silnika i skrzyni automatycznej
1199 Połączenie elektryczne silnik/ABS
1200 Zasilanie elektrozaworów ABS
1201 Zasilanie pompy ABS
1202 Linia diagnostyczna
1203 Połączenie elektryczne ABS/deska wskaźników
1204 Czujnik temperatury silnika - G27
1205 Przekaźnik układu Climatronic - J254
1206 Sygnał opóźnienia wyłączenia zapłonu
1208 Zmieniona zawartość pamięci danych sterownika
1209 Sygnał obrotów - alternator, zacisk W
1210 Sterownik uczy się możliwego zakresu przełączania
1211 Zapalnik napinacza pasa, tylni strona kierowcy
1212 Zapalnik napinacza pasa, tylni strona pasażera
1213 Zapalnik napinacza pasa, tylni środkowy
1215 Czujnik zajęcia siedzenia, tylnie strona kierowcy - G177
1216 Czujnik zajęcia siedzenia, tylnie strona pasażera - G178
1217 Zapalnik bocznej poduszki powietrznej, strona kierowcy - N199
1218 Zapalnik bocznej poduszki powietrznej, strona pasażera - N200
1219 Zapalnik tylnej bocznej poduszki powietrznej, strona kierowcy - N201
1220 Zapalnik tylnej bocznej poduszki powietrznej, strona pasażera - N202
1221 Czujnik zderzeniowy bocznej poduszki powietrznej, strona kierowcy - G179
1222 Czujnik zderzeniowy bocznej poduszki powietrznej, strona pasażera - G180
1223 Sygnał zamka centralnego - otwarcie
1224 Niewłaściwy sterownik
1226 Zarejestrowane dane wypadkowe bocznej poduszki powietrznej, strona kierowcy
1227 Zarejestrowane dane wypadkowe bocznej poduszki powietrznej, strona pasażera
1235 Zawór dotłaczania powietrza wtórnego - N112
1236 Elektromagnes blokady drążka wyboru biegu - N110
1237 Zawór odcinania dopływu paliwa - N109
1238 Przestawianie kąta wyprzedzenia zapłonu
1239 Zawór przewietrzania nastawnika przepustnicy - N97
1240 Zawór odpowietrzania nastawnika przepustnicy - N117
1241 Elektrozawór 2 przewietrzania filtra z węglem aktywnym - N115
1242 Stopnie końcowe w sterowniku
1243 Zawór zmiany długości kolektora dolotowego - N156
1244 Sterowanie ogrzewaniem sondy lambda - J208
1245 Nastawnik ciśnienia - N73
1246 Przekaźnik podgrzewania kolektora dolotowego - J81
1247 Elektrozawór 1 przewietrzania filtra z węglem aktywnym - N80
1248 Zawór dwudrożny wzbogacania przy pełnym obciążeniu - N54
1249 Wtryskiwacz cylindra 1 - N30
1250 Wtryskiwacz cylindra 2 - N31
1251 Wtryskiwacz cylindra 3 - N32
1252 Wtryskiwacz cylindra 4 - N33
1253 Wtryskiwacz cylindra 5 - N83
1254 Wtryskiwacz cylindra 6 - N84
1255 Wtryskiwacz cylindra 7 - N85
1256 Wtryskiwacz cylindra 8 - N86
1257 Zawór stabilizacji obrotów biegu jałowego - N71
1258 Nastawnik klapy powietrza - V63
1259 Przekaźnik pompy paliwa - J17
1260 Zawór blokowania przesuwu - N65
1261 Elektrozawór regulacji z sondą lambda - N7
1262 Elektrozawór ograniczenia ciśnienia doładowania - N75
1263 Wtryskiwacz rozruchowy - N17
1264 Przekaźnik popy powietrza wtórnego - J299
1265 Zawór recyrkulacji spalin - N18
1266 Przekaźnik świec żarowych - J52
1267 Sterownik podgrzewania świec żarowych - J179
1268 Nastawnik dawki - N146
1269 Zawór początku wtrysku - N108
1270 Sprzęgło klimatyzacji - N25
1271 Nastawnik klapy nawiewu regulacji temperatury - V68
1272 Nastawnik klapy centralnej - V70
1273 Dmuchawa świeżego powietrza - V2
1274 Nastawnik klapy spiętrzającej - V71
1275 Przekaźnik zaworu elektromagnetycznego
1276 Pompa hydroagregatu ABS - V64
1277 Przekaźnik pompy hydroagregatu ABS-J185
1278 Przekaźnik zaworu odcinania dopływu paliwa EDS - J263
1280 Poduszka powietrzna pasażera wyłączona
1296 Czujnik temperatury w kanale powietrza, środek - G191
1297 Czujnik temperatury w kanale powietrza. podłoga - G192
1298 Test lampek kontrolnych w desce wskaźników
1312 Magistrala danych sterowników napędu pojazdu
1313 Magistrala danych sterowników napędu pojazdu w trybie awaryjnym
1314 Sterownik silnika
1315 Sterownik skrzyni automatycznej
1316 Sterownik układu hamulcowego
1317 Sterownik deski wskaźników - J285
1318 Sterownik w pompie wtryskowej - J399
1328 Magistrala danych układu komfortu
1329 Magistrala danych układu komfortu w trybie awaryjnym
1330 Sterownik główny układu komfortu
1331 Sterownik drzwi kierowcy - J386
1332 Sterownik drzwi pasażera - J387
1333 Sterownik drzwi tylnych lewych - J388
1334 Sterownik drzwi tylnych prawych - J389
1335 Sterownik przestawiania siedzenia i lusterka kierowcy
1354 Sygnał wyłączenia immobilizera
1355 Sygnał otwarcia wszystkich okien
1356 Sygnał zamknięcia wszystkich okien
1357 Silnik blokowania klapy wlewu paliwa - V155
1358 Włącznik wewnętrznej blokady otwarcia drzwi kierowcy - E155
1359 Włącznik wewnętrznej blokady otwarcia drzwi pasażera - E198
1360 Włącznik układu przeciwkradzieżowego DWA otworzyć
1361 Włącznik układu przeciwkradzieżowego DWA zamknąć
1362 Włącznik klapy bagażnika zamknąć - F124
1363 Włącznik zamka centralnego, drzwi kierowcy - F59
1364 Włącznik zamka centralnego. drzwi pasażera - F114
1365 Przełącznik Lock / Unlock
1366 Otwarcie po sygnale zderzenia
1367 Wyłączenie przez pompę zamka centralnego
1368 Załączenie alarmu przez czujnik otwarcia bagażnika
1369 Załączenie alarmu przez czujnik otwarcia klapy silnika
1370 Załączenie alarmu przez czujnik ruchu wewnątrz pojazdu
1371 Załączenie alarmu przez czujnik otwarcia drzwi kierowcy
1372 Załączenie alarmu przez czujnik otwarcia drzwi pasażera
1373 Załączenie alarmu przez połączenie z masą radia
1374 Załączenie alarmu przez włączenie zapłonu
1375 Zawór regulacji twardości zawieszenia silnik, stopień 1
1376 Sygnał obrotów pompy wtryskowej
1377 Czujnik ultradźwiękowy alarmu, strona lewa - G170
1378 Czujnik ultradźwiękowy alarmu, strona prawa - G171
1379 Włącznik nadzoru wnętrza pojazdu - E183
1380 Załączenie alarmu przez czujnik alarmu DWA, lewy tylny
1381 Załączenie alarmu przez czujnik alarmu DWA, tylny prawy
1382 Załączenie alarmu przez czujnik alarmu DWA, przedni lewy
1383 Załączenie alarmu przez czujnik alarmu DWA, przedni prawy
1384 Załączenie alarmu przez czujnik zbicia szyby
1385 Lampka kontrolna systemu alarmu - K95
1386 Nastąpiło załączenie alarmu
1387 Połączenie z napięciem zasilającym
1388 Połączenie z sygnałem taktującym
1389 Włącznik otwarcia klapy bagażnika - F124
1390 Załączony system nadzoru wnętrza pojazdu
1391 Symulowany sygnał zderzenia
1392 Następny nastawnik
1393 Czujnik poziomu pojazdu - G84
1394 Lampka kontrolna systemu poziomowania pojazdu
1395 Sprężarka systemu poziomowania pojazdu
1396 Zawory amortyzatorów tylnych - N150/151
1397 Zawór powietrza wtłaczanego systemu poziomowania pojazdu
1398 Połączenie sygnałowe z zamka centralnego -zamknięcie drzwi
1399 Przekaźnik sprężarki systemu poziomowania pojazdu
1400 System poziomowania pojazdu
1401 System poziomowania pojazdu w położeniu transportowym
1402 Magistrala danych systemu nawigacji
1403 Czujnik zbicia szyby, tylny
1404 Zawór regulacji twardości zawieszenia silnika, stopień 2
1405 Zawór 2 recyrkulacji spalin - N213
1406 Brak wytwarzania płomienia
1407 Przerwy w wytwarzaniu płomienia
1408 Odłączone po zaniku napięcia zasilania
1409 Powtarzające się przerwy w wytwarzaniu płomienia
1410 Nagrzewnica przegrzana
1411 Czujnik temperatury - G18
1412 Świece płomieniowe ze sterowaniem płomienia - Q8
1413 Pompa dozująca - V54
1414 Wentylator powietrza spalania - V6
1415 Pompa wymuszania obiegu - V55
1416 Sygnał sterowania dmuchawą świeżego powietrza
1417 Sygnał sterowania dodatkową nagrzewnicą
65535 Uszkodzony sterownik
Opis usterki
00000 Nie rozpoznano DTC
00257 Zawór wejściowy ABS ? lewy przód (N101)
00258 P0753 Przełącznik Cewki 1 ? otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N89)
00259 Zawór wejściowy ABS ? prawy przód (N99)
00260 P0758 Przełącznik cewki 2 ? otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N89)
00261 Zawór wejściowy ABS ? tył (N103)
00262 P0763 Przełącznik cewki 3 ? otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N90)
00263 Transmisja 0107 ? usterka mechaniczna / hydrauliczna
00264 P0748 Przełącznik cewki 4 ? otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N91)
00265 Zawór wyjściowy ABS ? lewy przód (N102)
00266 P0773 Przełącznik cewki 5 ? otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N92)
00267 Zawór wyjściowy ABS ? prawy przód (N100)
00268 P0748 Przełącznik cewki 6 ? otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N93)
00269 Zawór wyjściowy ABS ? tył (N104)
00270 P1778 Przełącznik cewki 7 ? otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N94)
00271 Zobacz książkę serwisową VW lub AUDI, grupa naprawcza 01 (w zależności od
testowanego auta)
00273 Zawór wejściowy ABS ? prawy tył (N133)
00274 Zawór wyjściowy ABS ? lewy tył (N134)
00275 Zawór wyjściowy ABS ? prawy tył (N135)
00276 Zawór wyjściowy ABS ? prawy tył (N136)
00277 Zawór wyjściowy lub wejściowy ABS ? lewy przód (N137)
00278 Zawór główny ABS ? (N105)
00279 Zawór zamka różnicowego 1 (N125)
00280 Zawór zamka różnicowego 2 (N126)
00281 Sensor prędkości pojazdu ? brak sygnału (G68)
00282 Serwomotor pozycji przepustnicy ? V60
00283 P1711 Sygnał prędkości kół ABS #1 (lewy przód) zakres / działanie ? G47
00284 Zawór wejściowy lub wyjściowy ABS ? prawy przód ? N138
00285 P1716 Sygnał prędkości kół ABS #2 (prawy przód) zakres / działanie ? G45
00286 Zawór wejściowy lub wyjściowy ABS ? lewy przód ? N139
00287 P1721 Sygnał prędkości kół ABS #3 (prawy tył) zakres / działanie ? G44
00289 Zawór wejściowy lub wyjściowy ABS ? prawy tył ? N140
00290 P1726 Sygnał prędkości kół ABS #4 (lewy tył) zakres / działanie ? G46
00291 Przełącznik alarmowy ciśnienia / poziomu płynu (F116 / F117)
00292 Poziom ciśnienia hydraulicznego zasilania energetycznego
00293 P0705 Wielofunkcyjny przełącznik zakresu transmisji ? usterka (wyjście PRNDL) (F125)
00294 Przełącznik transmisji ciśnienia L (F174)
00295 Przełącznik transmisji ciśnienia 2 (F175)
00296 P1704 Przełącznik redukcji biegu ? skrót do uziemienia (F8)
00297 P0715 Obwód sensora wejścia / prędkości turbiny ? usterka
00297 P0721 Obwód czujnika prędkości pojazdu ? zakres / działanie ? głośny sygnał (G38)
00297 P0722 Obwód czujnika prędkości pojazdu ? zakres / działanie ? brak sygnału
00297 Transmisja czujnika prędkości pojazdu (G38)
00298 Przełącznik tylnego mechanizmu różnicowego ? E121
00299 Przełącznik transmisji ? Przełącznik zakresu programu ? krótkie spięcie ? E122
00300 P0712 Czujnik obwodu niskiego poziomu wejścia temperatury transmisji płynów (G93)
00300 P0713 Czujnik obwodu wysokiego poziomu wejścia temperatury transmisji płynów (G93)
00301 Pompa strumienia powrotnego ABS (V39)
00302 Zwolnienie zaworu cewki ABS (J106)
00303 Przełącznik selekcji funkcji komputera pokładowego (E91)
00305 Sygnał wskaźnika zużycia paliwa
00306 Wtórny wlot powietrza ? bank cylindra 1
00307 Wtórny wlot powietrza ? bank cylindra 2
00309 Pompa miernicza płynu czyszczącego (V135)
00310 Czujniki temperatury konwertera katalitycznego (G20)
00312 Temperaturowe czujniki kontrolne konwertera katalitycznego (G132)
00313 Trzyfazowy konwerter katalityczny ? sygnał usterki
00314 EGR dwufazowego zaworu (N161)
00447 Silnik ABS-ASR ? połączenia elektryczne 2
00501 Czujnik pozycji głównej klapy silnika ? G92
00512 P0341 Czujnik krzywki ? sygnał błędu
00512 Czujnik pozycji krzywki ? nie istnieje na liście referencyjnej
00513 P0506 Czujnik prędkości silnika ? G28 ? jałowy RPM za niski
00513 P0507 Czujnik prędkości silnika ? G28 ? jałowy RPM za wysoki
00513 Czujnik prędkości silnika ? G28 ? sygnał usterki
00514 P0336 Czujnik pozycji wału korbowego ? sygnał usterkowy ? G4
00514 Czujnik pozycji wału korbowego ? G4
00515 P0340 Czujnik pozycji wału krzywkowego (czujnik efektu hali) ? brak sygnału (G40) :
sprawdź CPM, jeśli OK., wymień dystrybutor
00515 Czujnik pozycji wału krzywkowego (czujnik efektu hali) ? skrót do B+ (G40) : sprawdź
CPM, jeśli OK., wymień dystrybutor
00516 Czujnik pozycji przepustnicy ? zamknięty przełącznik ? F60
00517 Czujnik pozycji przepustnicy ? otwarty przełącznik ? F81
00518 P0121 Czujnik pozycji przepustnicy ? sygnał poza zasięgiem (G69). Zobacz też straty
zasilania ECM
00519 P0106 Czujnik MAP ? poza zasięgiem ? G71
00519 P0107 Czujnik MAP ? niskie napięcie ? G71
00519 P0108 Czujnik MAP ? wysokie napięcie ? G71
00520 Czujnik przepływu poziomu masy ? G19ig70
00521 Potencjometr wyrównania paliwa ? G74
00522 Czujnik temperatury chłodziwa silnika ? G62
00523 P0112 Czujnik IAT ? temperatura wysoka ? obwód niski ? G42
00523 P0113 Czujnik IAT ? temperatura niska ? obwód wysoki ? G42
00524 Czujnik stuku 1 ? G61
00525 P0131 O2 czujnik ? niskie napięcie ? G39
00526 Przełącznik świateł hamulców ? niewłaściwy sygnał (f)
00527 Czujnik temperatury powietrza wejściowego ? G72
00528 Czujnik ciśnienia barometrycznego ? F96
00529 P0725 Obwód wejściowy prędkości silnika (czujnik RPM) ? usterka. Zobacz też straty
zasilania ECM
00529 P0727 Obwód wejściowy prędkości silnika (czujnik RPM) ? brak sygnału
00530 Czujnik pozycji przepustnicy ? G88
00531 Napięcie od czujnika masy przepływu powietrza
00532 P1746 Moduł kontroli transmisji ? napięcie zasilania (B+) usterka słabej baterii lub złe
uziemienie
00532 P1750 Napięcie (B+)
00533 Regulacja kontroli jałowego powietrza
00534 Czujnik temperatury oleju
00535 Czujnik pierwszego uderzenia
00536 Czujnik drugiego uderzenia
00537 Kontrola czujnika tlenu
00538 Napięcie referencyjne
00539 Czujnik temperatury paliwa ? G81
00540 Czujnik uderzenia 2 ? G66
00541 Czujnik zakresu suwaka ? G99
00542 Czujnik uniesienia igły ? G80
00543 P0726 Obwód wejściowy prędkości silnika ? górny limit RPM przekroczony
00544 Maksymalny ładunek ciśnienia powietrza przekroczony
00545 P1780 Nieczytelna interwencja w silnik. Zobacz też straty zasilania ECM
00545 P1781 Interwencja w silnik .... Zobacz też straty zasilania ECM
00545 P1782 Interwencja w silnik .... Zobacz też straty zasilania ECM
00546 Usterka na linii przesyłu danych
00547 Przełącznik kontroli ciśnienia ABS ? F137
00548 P0560 Usterka napięcia systemu
00549 Sygnał zużycia paliwa
00549 P1771 Sygnał ładunku .... (brak sygnału RPM)
00549 P1772 Sygnał ładunku .... (brak sygnału RPM)
00550 Kontrola startu wtrysku
00551 Nadmierna temperatura konwertera katalitycznego
00552 Czujnik poziomu przepływu powietrza (czujnik pozycji) ? G19
00553 Czujnik masy przepływu powietrza ? G70
00554 Czujnik tlenu 2 ? kontrola
00555 Obwód grzewczy ? czujnik tlenu 2 ? G108
00558 Kontrola limitu dodawania mieszanki ? niska pozycja
00559 Kontrola limitu dodawania mieszanki ? wysoka pozycja
00560 Przełącznik czujnika temperatury EGR ? niska lub ... wartość
00561 Kontrola dodawania mieszanki
00575 Czujnik ciśnienia w rurze rozgałęźnej
00577 Kontrola czujnika uderzenia ? cylinder 1
00578 Kontrola czujnika uderzenia ? cylinder 2
00579 Kontrola czujnika uderzenia ? cylinder 3
00580 Kontrola czujnika uderzenia ? cylinder 4
00581 Kontrola czujnika uderzenia ? cylinder 5
00582 Kontrola czujnika uderzenia ? cylinder 6
00583 Kontrola czujnika uderzenia ? cylinder 7
00584 Kontrola czujnika uderzenia ? cylinder 8
00585 Czujnik temperatury EGR ? G98
00586 Kontrola systemu EGR
00587 Kontrola dodawania mieszanki ? złe uziemienie ECU, przeciek powietrza, przeciekający
wtryskiwacz
00588 Obwód uruchamiania poduszki powietrznej 1 ? strona kierowcy ? N95
00589 Obwód 1 uruchamiania poduszki powietrznej ? strona pasażera ? N131
00590 Obwód 1 uruchamiania poduszki powietrznej ? strona pasażera ? N132
00591 Przełącznik napięcia pasów bezpieczeństwa ? E24
00592 Przełącznik napięcia wytapiania siedzeń ? E25
00593 Przełącznik wykrywania siedzenia ? strona pasażera ? F151
00594 Obwód uruchamiania poduszki powietrznej
00595 Dane z wypadku zachowane
00596 Wtryskiwacz lub kable cewki trans. ? skrót
00597 P1728 Ruchome sygnały prędkości kół ABS ? zakres / działanie
00598 Usterka hydrauliczna / mechaniczna
00599 Możliwość ? przełącznik ciśnienia światła hamulca
00600 Czujnik pozycji regulatora temperatury klapy motoru ? G92
00602 Nożno ? ścienny / odmrażacz. Czujnik pozycji klapy motoru _ G114
00603 Klapa motoru nożno ? ściennego odmrażacza ? V85
00604 Czujnik pozycji klapy motoru tylnego ciśnienia ? G113
00605 Zawór klapy dwufazowej recyrkulacji świeżego powietrza ? N63
00606 Zawór dwufazowy chłodziwa silnika ? N147
00607 Wyświetlacz temperatury powietrza na zewnątrz ? G106
00608 Czujnik ładunku ? G119
00609 Wyjście zapłonu 1
00610 Wyjście zapłonu 2
00611 Wyjście zapłonu 3
00612 Wyjście zapłonu 4
00613 Wyjście zapłonu 5
00614 Wyjście zapłonu 6
00615 Wyjście zapłonu 7
00616 Wyjście zapłonu 8
00617 Czujnik opóźnienia poduszki powietrznej ? lewy ? G104
00618 Czujnik opóźnienia poduszki powietrznej ? prawy ? G105
00619 Linia czujnika zasilania ? lewa
00620 Linia czujnika zasilania ? prawa
00621 Zawór redukcji ciśnienia ? N155
00622 Odciąganie wody z filtra paliwa
00623 Połączenie elektrycznie transmisji / ABS
00624 Włączenie kompresora A/C
00625 Sygnał prędkości pojazdu
00626 Światło indykatora świecy żarowej ? 29
00627 Czujnik poziomu wody ? G120
00628 Kontrola różna bieżąca
00629 Zawór otworu wentylacyjnego próżni ? hamulec ? F47
00630 A/C włączone
00633 Okablowanie do zapłonu / czujnik opóźnienia
00634 Opór ? N159
00635 Obwód ogrzewania czujnika tlenu ? przed konwerterem katalitycznym
00636 Czujnik przyspieszenia ? prawy przód ? G121
00637 Czujnik przyspieszenia ? lewy przód ? G122
00638 P1766 Sygnał kąta przepustnicy - .... Zobacz też straty zasilania ECM
00638 P1767 Sygnał kąta przepustnicy - .... Zobacz też straty zasilania ECM
00638 Połączenie elektryczne silnik / transmisja 2. Zobacz też straty zasilania ECM
00639 Czujnik opóźnienia ? G123
00640 Obwód grzewczy czujnika tlenu ? J278
00641 ATF ? temperatura za wysoka
00642 Zawór przełączania EDL ? prawy przód ? N166
00643 Zawór wyjściowy EDL ? prawy przód ? N167
00644 Zawór wyłączenia EDL ? lewy przód ? N168
00645 Zawór wyjściowy EDL ? lewy przód ? N169
00646 Motor ABS-ASR ? połączenia elektryczne 1
00648 Obwód grzewczy czujnika tlenu ? za konwerterem katalitycznym
00649 Zawór wejściowy / wyjściowy ABS ? tył ? N160
00650 Przełącznik zaworu otworu wentylacyjnego próżni sprzęgła ? F36
00651 Okablowanie zapłonu
00652 P0730 Kontrola zakresu transmisji ? niewłaściwy poziom biegu
00652 P0731 Kontrola zakresu transmisji ? bieg #1 ? niewłaściwy poziom
00652 P0732 Kontrola zakresu transmisji ? bieg #2 ? niewłaściwy poziom
00652 P0733 Kontrola zakresu transmisji ? bieg #3 ? niewłaściwy poziom
00652 P0734 Kontrola zakresu transmisji ? bieg #4 ? niewłaściwy poziom
00653 Dźwignia selektora automatycznej transmisji
00654 Zapłon 1 napinacza pasów bezpieczeństwa ? N153
00655 Zapłon 1 napinacza pasów bezpieczeństwa ? N154
00656 Zapłon wykrycia poduszki powietrznej siedzenia ? G128
00657 Motor dostosowawczy głównego zaworu wentylacyjnego ? V102
00658 Moduł operacyjny
00659 Autotest
00660 Przełącznik uderzenia / Czujnik pozycji przepustnicy
00661 Wyświetlacz temperatury
00662 Tachometr ? G5
00663 Prędkościomierz ? G21
00664 Pomiar paliwa
00665 Lampka ostrzegająca o zapięciu pasów bezp. ? K19
00666 Sygnał
00667 Sygnał temperatury otoczenia
00668 Napięcie baterii (terminal 30)
00669 MIL zaistniały drugi raz ? K97
00670 Czujnik pozycji przepustnicy ? G127
00671 Przełącznik Cruise Control ? E45 ? niezdefiniowana pozycja przełącznika
00672 Pompa hydrauliczna ABS z seryjnym oporem
00673 Wciśnięty pedał hamulca
00674 Hamulec zwolniony
00675 IV-lewy przód: OV OV ? lewy przód; OV ? lewy przód ? koło zablokowane
00676 IV-lewy przód: B+ OV ? lewy przód; OV ? lewy przód ? koło zablokowane
00677 IV-lewy przód: B+ OV ? lewy przód; B+ ? lewy przód ? koło wolne
00678 IV-lewy przód: B+ OV ? lewy przód; OV ? lewy przód ? koło wolne
00679 Obwód ogrzewania czujnika tlenu przed konwerterem katalitycznym
00680 IV-prawy przód: OV OV ? prawy przód; OV ? prawy przód ? koło zablokowane
00681 IV-prawy przód: B+ OV ? prawy przód; OV ? prawy przód ? koło zablokowane
00682 IV-prawy przód: B+ OV ? prawy przód; B+ ? prawy przód ? koło wolne
00683 IV-prawy przód: B+ OV ? prawy przód; OV ? prawy przód ? koło wolne
00684 Obwód ogrzewania czujnika tlenu za konwerterem katalitycznym
00685 IV-lewy tył: OV OV ? lewy tył; OV ? lewy tył ? koło zablokowane
00686 IV-lewy tył: B+ OV ? lewy tył; OV ? lewy tył ? koło zablokowane
00687 IV-lewy tył: B+ OV ? lewy tył; B+ ? lewy tył ? koło wolne
00688 IV-lewy tył: B+ OV ? lewy tył; OV ? lewy tył ? koło wolne
00689 Powietrze zewnętrzne w systemie poboru powietrza
00690 IV-prawy tył: OV OV ? prawy tył; OV ? prawy tył ? koło zablokowane
00691 IV-prawy tył: B+ OV ? prawy tył; OV ? prawy tył ? koło zablokowane
00692 IV-prawy tył: B+ OV ? prawy tył; B+ ? prawy tył ? koło wolne
00693 IV-prawy tył: B+ OV ? prawy tył; OV ? prawy tył ? koło wolne
00694 Przełącznik oświetlenia instrumentów
MotoHID.pl - kompleksowe oswietlenie led w grupie VAG
lec
wredny admin
Avatar użytkownika
wredny admin
Silnik: 1.0 CHYB 75KM MY15
Auto: Citigo
Auto2: Fabia3 1.2 90KM CC

Posty: 21776 Wiek: 42
Dołączył(a): 26 wrz 2007, o 15:41
Lokalizacja: Poznań, wielkopolskie
    WindowsVistaMSIE7

Odp: Kody Błędów VAG/SAE

Postprzez lec 4 lut 2009, o 02:14

00695 Pompa hydrauliczna (B+) ? lewy przód / prawy przód koło zablokowane
00696 Zawór redukcji ciśnienia ABS ? N170
00697 Zawór redukcji ciśnienia ABS ? N171
00698 Moduł kontrolny zwiększył obecną konsumpcję
00699 Czujnik tlenu 1 ? za konwerterem katalitycznym ? G130
00700 Czujnik tlenu 2 ? za konwerterem katalitycznym ? G131
00701 Test przegrzania ECT
00702 Elastyczny czujnik paliwa ? G133
00703 TPS/CTP przełącznik rozpoznania CTP
00705 Wirnik chłodziwa włączony
00709 Czujnik światła słonecznego 2 ? g134
00710 Motor klapy odmrażacza ? V107
00711 Motor klapy gniazda lewej stopy ? V108
00712 Motor klapy gniazda prawej stopy ? V109
00713 Motor lewo-środkowego otworu wentylacyjnego - 110
00714 Motor prawo-środkowego otworu wentylacyjnego ? 111
00715 Motor klapy gniazda tylnej stopy ? V112
00716 Motor klapy recyrkulacji ? V113
00717 Motor klapy EVAP ? V114
00718 Przełącznik górnego lewego otworu wentyl. ? F179
00719 Przełącznik górnego prawego otworu wentyl. ? F180
00720 Przełącznik dolnego lewego otworu wentyl. ? F181
00721 Przełącznik lewego prawego otworu wentyl. ? F182
00722 Przełącznik lewego środkowego otworu wentyl. ? F183
00723 Przełącznik prawego środkowego otworu wentyl. ? F184
00724 Przełącznik otworu went. lewo centralnej stopy ? F185
00725 Przełącznik otworu went. prawo centralnej stopy ? F186
00726 Przełącznik otworu went. lewo centralnej stopy ? F187
00727 Motor klapy odmrażacza ? czujnik pozycji ? G135
00728 Lewo centralny motor otworu went. ? czujnik pozycji ? G136
00729 Lewo centralny motor otworu went. ? czujnik pozycji ? G137
00730 Centralny motor otworu went. ? czujnik pozycji ? G138
00731 Motor klapy gniazda lewej stopy ? czujnik pozycji ? G139
00732 Motor klapy gniazda prawej stopy ? czujnik pozycji ? G140
00733 Motor lewego otworu went. gniazda tylnej stopy ? czujnik pozycji ? G141
00734 Czujnik pozycji centralnego otworu went. ? G142
00735 Czujnik pozycji klapy recyrkulacji ? G143. *Jeśli ten kod pojawia się w starym modelu
VR6 (AAA) wróć do kodu #01247
00736 Motor klapy EVAP. Czujnik pozycji ? G144
00737 Zawór regulujący ogrzewanie ? lewy ? N175
00738 Zawór regulujący ogrzewanie ? prawy ? N176
00739 Pompa chłodziwa ? V50
00740 Czujnik CKP cylindra 1 ? G145
00741 Monitoring statusu pozycji pedału hamulca
00742 System wentylacji baterii
00743 Czujnik wentylacji baterii _ G146
00744 Regulacja temperatury baterii
00745 Monitoring statusu izolacji
00746 Usterka baterii
00747 Czujnik temperatury baterii ? przedni ? G52
00748 Czujnik temperatury baterii ? tylny ? G53
00749 Klapa wentylacyjna
00750 Obwód lampek kontrolnych
00751 Indykator pojemności baterii
00752 Ogrzewanie baterii i nawiewu
00753 Elektryczne połączenie ? czujnik prędkości kół
00754 Lampka ostrzegawcza ECT
00755 Lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju w silniku ? K3
00756 Czujnik temperatury lewego otworu went. ? G150
00757 Cenzor temperatury lewego otworu went. ? G151
00758 System poboru wtórnego powietrza (powietrze)
00759 Regulator temperatury lewego otworu went. ? G155
00760 Regulator temperatury prawego otworu went. ? G156
00761 DTC zachowany w jednostce kontrolnej
00762 Wtrysk(i) paliwa ? N181
00763 Czujnik ciśnienia gazu na stronie kierowcy ? G147
00764 Czujnik ciśnienia gazu na stronie pasażera ? G148
00765 Czujnik kontroli poślizgu (zmiana pozycji tłoka) ? G149
00766 Czujnik temperatury przedniego otwory went. ? G12
00767 Czujnik temperatury tylnego aparatu wyparnego R ? g153
00768 Czujnik temperatury rdzenia tylnego ogrzewania ? G154
00769 Czujnik temperatury chłodziwa silnika ? G82
00770 Czujnik temperatury chłodziwa silnika ? G83
00771 Czujnik poziomu paliwa ? G
00772 Przełącznik ciśnienia oleju ? F22
00773 Czujnik ciśnienia oleju ? G10
00774 Czujnik poziomu kontroli systemu ? lewy tył ? G76
00775 Czujnik poziomu kontroli systemu ? prawy tył ? G77
00776 Czujnik poziomu kontroli systemu ? lewy przód ? G78
00777 Czujnik pozycji przepustnicy ? G79
00778 Czujnik kąta sterowania ? G85
00779 Czujnik temperatury zewnętrznej ? G17
00780 Czujnik ruchu w pionie ? G90
00781 Motor pozycjonujący ? lewy przód ? V76
00782 Motor pozycjonujący ? prawy przód ? V77
00783 Motor pozycjonujący ? lewy przód ? V78
00784 Motor pozycjonujący ? prawy tył ? V79
00785 Czujnik temperatury ? panel instrumentacyjny ? G56
00786 Czujnik temperatury ? w nagłówkach ? G86
00787 Czujnik temperatury poboru świeżego powietrza ? G89
00788
00789 Przełącznik zapasowy ? F41
00790 Klapa recyrkulowanego / świeżego powietrza
00791 Przełącznik temperatury aparatu wyparnego klimatyzatora ? G33
00792 Przełącznik ciśnienia klimatyzatora ? F29
00793 Czujnik pozycji pedału hamulca ? G100
00794 Czujnik pompy hydraulicznej ? G101
00795 Czujnik przyspieszenia pionowego tylnej osi ? G102
00796 Nawiew do czujnika temperatury ? V42
00797 Czujnik światła słonecznego - G107
00798 Test segmentowy
00799 Czujnik temperatury chłodziwa silnika ? G110
00800 Czujnik temperatury powietrza otaczającego Nawiew świeżego powietrza ? G109
00801 Przełącznik wysokiego ciśnienia chłodzącego A/C - F11b
00802 Przełącznik niskiego ciśnienia chłodzącego A/C - F73
00803 Czujnik ruchu sprężyny śrubowej ? prawy przód ? G118
00804 Czujnik ruchu sprężyny śrubowej ? lewy przód ? G115
00805 Zawór rozpórki zawieszenia ? lewy przód ? N148
00806 Zawór rozpórki zawieszenia ? prawy przód ? N149
00807 Zawór rozpórki zawieszenia ? lewy przód ? N150
00808 Zawór rozpórki zawieszenia ? prawy tył ? N151
00811 System nie gotowy do aktywacji
00824 Lampka indykatora kontroli trakcji ? K86
01016 Zawór spustowy gazu z zawieszenia ? N106
01017 Kompresor systemowy gazu z zawieszenia ? V65
01018 Wiatrak chłodzący ? V7
01019 zwolnienie
01020 Pompa wodna ? V36
01021 Lampka indykatora zamka mechanizmu różnicowego ? K81
01022 Światło wewnętrzne ? aktywowana kombinacja
01023 Dźwięk ostrzegawczy ? H3
01025 Lampka indykatora usterki
01027 Wiatrak ciepłego powietrza z tyłu ? V47
01028 Obwód wiatraka ? J323
01028 Wiatrak tylnego aparatu wyparnego ? V20
01029 Obwód A/C ? J32
01039 Czujnik ECT ? G2
01040 Połączenie elektryczne ABS / transmisja 2
01041 System kontroli trakcji ? funkcja nieczytelna
01044 P1749 Moduł kontroli transmisji ? niewłaściwie zakodowany
01045 Przełącznik Tiptronic ? F189
01046
01047 Lampka ostrzegawcza hamulca i parkowania ? Kt
01048 Lampka ostrzegawcza Diesel electronic ? K104
01049 Napięcie zasilania (terminal 50)
01050 Monitoring statusu świecy żarowej
01051 Motor pozycjonujący MC paliwa ? V117
01052 Czujnik pozycji przepustnicy ? G157
01053 Zawór startu wtrysku ? N182
01054 Obwód zasilania (terminal 30) ? J317
01055 Czujnik startu wtrysku ? G158
01057 Funkcja ? stałe ładowanie ? napięcie
01058 Funkcja ? stałe ładowanie ? bieżące
01059 Czujnik pozycji rotora ? G159
01060 Czujnik niskiej temperatury zapłonu ? G160
01061 Czujnik wysokiej temperatury zapłonu ? G161
01070 Obwód startera ? J53
01071 Czujnik pozycji pedału sprzęgła ? G162
01072 Pozycja sprzęgła zawór próżniowy ? N183
01073 System ciśnienia sprzęgła
01074 Pozycja sprzęgła ? zawór wentylacyjny
01075 Obwód pompy próżniowej ? J320
01076 Obwód pompy hydraulicznej sprzęgła ? J319
01077 Przełącznik próżniowy bustera hamulca ? F190
01078 Przełącznik selektora biegów TR ? F191
01079 Obwód sterujący mocy ? J320
01080 Przełącznik ciśnienia mocy ? F192
01081 Zawór przełącznika pierwszorzędności ? N185
01082 Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu paliwa ? K105
01083 Niski poziom płynu do spryskiwaczy ? indykator płynu do spryskiwaczy lampka lub czujnik
? K106
01084 32oF (0o) lampka ostrzegawcza temperatury mrożenia ? K107
01085 30oF (4o) lampka ostrzegawcza temperatury ? K108
01086 Prędkościomierz ? czujnik prędkości pojazdu ? G22
01087 Podstawowe ustawienia nie zaistniały
01088 Kontrola dodawania mieszanki 2
01089 Przełącznik pozycji podniesionego łuku napinającego ? P204
01090 Przełącznik pozycji obniżonego łuku napinającego ? P203
01091 Przełącznik pozycji zamkniętego dachu ? F202
01092 Przełącznik pozycji otwartego dachu ? F171
01093 Przełącznik pozycji otwarcia pokrywy kabiny ? F201
01094 Lewy przełącznik pokrywy kabiny 3 ? F195
01095 Odblokowany lewy przełącznik pokrywy kabiny 2 ? F197
01096 Zablokowany lewy przełącznik pokrywy kabiny 1 ? F199
01097 Przełącznik zamka przedniego dla dachu ? F172
01098 Przełącznik zamkniętej pozycji ... ? F206
01099 Przełącznik bagażnika (zamknięty)
01100 Przełącznik bagażnika (otwarty ? odblokowany)
01101 Przełącznik pozycji otwartej zapadki dachu ? F025
01102 Przełącznik prawy pokrywy kabiny 3 ? F196
01103 Przełącznik prawy odblokowany pokrywy kabiny 2 ? F198
01104 Przełącznik prawy pokrywy kabiny 1 ? F200
01105 Zawór cewki 8 ? N186
01106 Obwód zasilania otwierania okna ? J291
01107 Lampka indykatora zablokowania dachu ? K98
01108 Obwód zasilania zamykania okna ? J292
01109 Obwód pompy hydraulicznej dachu ? J321
01110 Cewka odblokowania dachu ? N187
01111 Motor 1 zamka bagażnika
01112 Zasilanie motoru 1 i 2
01113 Motor 2 zamka bagażnika
01114 Przełącznik światła ostrzegawczego hamulca parkingowego ? F9
01115 Wyłącznie 3 bity miejsca
01116 Motor odblokowania dachu
01117 Sygnał ładowania generatora terminala DF
01118 Obwód grzania pierwotnego silnika
01119 Sygnał pozycji transmisji ? zasięgu biegów
01120 Dostosowanie wału rozrządczego 1
01121 Dostosowanie wału rozrządczego 2
01122 Czujnik pozycji wału rozrządczego 2 ? G163
01123 Usterka spustowania
01124 Monitoring statusu czasu ładowania
01125 Zmiana poboru ładowania
01126 Sygnał prędkości silnika
01127 Lampa indykatora rezerwy paliwa
01128 System antykradzieżowy ? czujnik immobilizera ? D2
01129 Terminal S ? H15
01130 ABS ? sygnał z poza zakresu tolerancji
01131 Aktywacja migania świateł
01132 Czujnik przedni podczerwony ? G166
01133 Czujnik tylny podczerwony ? G167
01134 Dźwięk alarmu ? 12
01135 Czujnik ruchu wewnątrz pojazdu
01136 Przerywnik startu silnika
01137 Przełącznik kontaktowy centralnego zamka
01138 Zamek centralny ? odblokowanie drzwi kierowcy
01139 Zamek centralny ? odblokowanie drzwi pasażera
01140 Zamek centralny ? odblokowanie pokrywy
01141 Motor przełącznika zwolnienia pokrywy
01142 Zamek centralny ?motor odblokowujący
01143 Zamek centralny ? motor otwierający
01144 Zamek centralny ? motor otwierający
01145 Zamek centralny ? motor otwierający
01146 Zamek centralny ? motoru zamykający
01147 Zamek centralny ?motor zwolnienie pokrywy ? V120
01148 Drzwi bezpieczeństwa ? aktywacja
01149 Drzwi bezpieczeństwa ? dezaktywacja
01150 Wyświetlacz analogowy
01151 Przełącznik bezpieczeństwa silnika Diesla ? F207
01152 Przełącznik monitoringu biegów TR ? F209
01153 Przełącznik E (Economy) ? E163
01154 Przełącznik ciśnienia systemu sprzęgła ? F210
01155 Mechanika sprzęgła
01156 Przełącznik rozpoznania biegów TR ? F208
01157 Zasilanie dźwięku alarmu
01158 Zasilanie sygnału obrotu
01159 Okablowanie bezpieczeństwa
01160 Obwód wtyku gniazda chłodziwa ? J325
01165 Moduł kontroli stanu przepustnicy ? J338
01166 Sygnał momentu obrotowego silnika
01167 Zatrzymanie otwarcia przepustnicy ? zawór zatrzymania przepustnicy ? N194
01168 Zawór zwiększenia jałowego Rpm ? N177
01169 Przełącznik kontaktu drzwi ? strona kierowcy ? F2
01170 Czujnik stałości wtrysku paliwa ? G175
01172 Czujnik temperatury ogrzewania siedzeń ? strona kierowcy ? G59
01173 Motor dostosowania podłużnicy ? strona kierowcy ? V28
01174 Dostosowanie wysokości siedzenia ? strona kierowcy ? V38
01175 Dostosowanie podgrzewanego siedzenia ? strona kierowcy ? E94
01176 Usterka kluczowa
01177 Jednostka kontrolna silnika
01179 Niewłaściwe wprowadzenie klucza
01180 Silnik / A/C ? połączenie elektryczne
01181 Inicjowanie ? tylko dwa klucze naciśnięte
01182 Adaptacja wysokości
01183 Lampka ostrzegawcza konwertera katalitycznego ? K72
01184 Czujnik temperatury na zewnątrz ? G174
01185 Nadmuch świeżego powietrza ? tył ? V80
01186 Serwomotor dystrybucji powietrza z tyłu ? V36
01187 Serwomotor klapy temperatury ? tył ? V137
01188 Cewka modułu kontrolnego ? połączenie elektryczne
01190 Motor modułu kontrolnego ? połączenie elektryczne
01192 Sprzęgło konwertera świec
01193 Niskie wyjście ogrzewania ? J359
01194 Wysokie wyjście ogrzewania ? J360
01196 Szyna transmisji / silnika
01197 Szyna transmisji / silnika ? przewód A
01198 Szyna transmisji / silnika ? przewód B
01199 Połączenie elektryczne ABS / silnik
01200 Zasilanie zaworów ABS
01201 Zasilanie pompy ABS
01202 Kabel diagnostyczny
01208 Zmiany w zapisywaniu danych ? VIN
01235 Wlot powietrza wtórnego ? zawór cewki ? N12
01236 Cewka zamka ? N110
01237 Zawór odcięcia paliwa ? N109
01238 Kontrola czasu zapłonu
01239 Zawór wentylacyjny pozycji przepustnicy ? N97
01240 Zawór oddychający pozycji przepustnicy ? N117
01241 Zawór kanistra cewki odpowietrzającej EVAP ? N115
01242 Ostatni etap w jednostce kontrolnej
01243 Cewka zmiany przewodu rurowego
01244 Moduł kontroli czujnika ogrzewania tlenu ? J208
01245 Regulator ciśnienia mech. różnicowego ? N73
01246 Obwód przyjmowania paliwa (wczesnego) ? J81
01247 Zawór kanistra regulatora odpowietrzającego EVAP ? N115
01248 Dwufazowa cewka ? uzupełnienie otwartej przepustnicy ? N54
01249 P0201 Cylinder 1 ? usterka wtrysku ? N30
01250 P0202 Cylinder 2 ? usterka wtrysku ? N31
01251 P0203 Cylinder 3 ? usterka wtrysku ? N32
01252 P0204 Cylinder 4 ? usterka wtrysku ? N33
01253 P0205 Cylinder 5 ? usterka wtrysku ? N83
01254 P0206 Cylinder 6 ? usterka wtrysku ? N84
01255 P0207 Cylinder 7 ? usterka wtrysku ? N85
01256 P0208 Cylinder 8 ? usterka wtrysku ? N86
01257 Zawór kontroli jałowego powietrza ? N71
01258 Pozycjoner klapy powietrza ? V63
01259 Obwód pompy paliwa ? J17
01260 Zawór odcięcia spowolnienie paliwa ? N55
01261 Zawór częstotliwości czujnika tlenu ? N7
01262 Zawór regulacji bypassa przepustnicy do spalin ? N75
01263 Wtryskiwacz zimnego startu ? N17
01264 Obwód pompy wtrysku powietrza wtórnego ? J299
01265 Zawór cewki regulatora próżniowego EGR ? N18
01266
01267 Jednostka kontrolna czasu automatycznego żarzenia ? J179
01268 Dostosowanie ilości ? N146
01269 Zawór startu wtrysku ? N108
01270 Sprzęgło kompresora A/C ? N25
01271 Motor klapy regulatora temperatury ? V68
01272 Motor klapy głównej powietrza ? V70
01273 Nawiew świeżego powietrza ? V2
01274 Motor klapy nawiewy powietrza ? V71
01275 Obwód cewki
01276 Pompa hydrauliczna ABS ? V64
01277 Obwód pompy hydraulicznej ABS ? J185
01278 Obwód elektronicznego zamka mechanizmu różnicowego
16486 P0102 Masa lub poziom obwodu przepływu powietrza ? niskie wejście
16487 P0103 Masa lub poziom obwodu przepływu powietrza ? wysokie wejście. Może to być
wina niskiego poziomu baterii jeśli występuje wspólnie z 17988 (P1580)
16496 P0112 Czujnik IAT ? Temp. wysoka ? obwód niski ? G42
16497 P0113 Czujnik IAT ? Temp. niska ? obwód wysoki ? G42
16500 P0116 Obwód temperatury chłodziwa silnika - problem zakresu / działania
16501 P0117 Obwód temperatury chłodziwa silnika - niski wejście (wysoka temp.)
16502 P0118 Obwód temperatury chłodziwa silnika - wysokie wejście (niska temp.)
16504 P0120 Czujnik A pozycji przepustnicy ? usterka obwodu
16505 P0121 Czujnik A pozycji przepustnicy ? obwód ? problem w działaniu ? poza zasięgiem
16506 P0122 Obwód czujnika A pozycji przepustnicy ? niskie napięcie wejściowe
16507 P0123 Obwód czujnika A pozycji przepustnicy ? wysokie napięcie wejściowe
16509 P0125 System chłodzenia ? temp. za niska do rozpoczęcia procesu ? G62
16514 P0130 Obwód czujnika O2 ? usterka (bank1 czujnik 1)
16515 P0131 Obwód czujnika O2 ? niskie napięcie (bank 1 czujnik 1)
16516 P0132 Obwód czujnika O2 ? wysokie napięcie (bank 1 czujnik 1)
16517 P0133 Obwód czujnika O2 ? powolna odpowiedź (bank 1 czujnik 1)
16518 P0134 Obwód czujnika O2 ? nie wykryto aktywności (bank 1 czujnik 1)
16519 P0135 Obwód ogrzewania czujnika O2 ? usterka (bank 1 czujnik 1)
16520 P0136 O2 obwód czujnika - usterka (bank 1 sensor 2)
16521 P0137 O2 obwód czujnika - niskie napięcie (bank 1 sensor 2)
16522 P0138 O2 obwód czujnika - wysokie napięcie (bank 1 sensor 2)
16524 P0140 O2 obwód czujnika - powolna odpowiedź (bank 1 sensor 2)
16525 P0141 O2 obwód ogrzewania czujnika - usterka (bank 1 sensor 2)
16534 P0150 O2 obwód czujnika ? usterka (bank 2 czujnik 1)
16536 P0152 O2 obwód czujnika ? wysokie napięcie (bank 2 czujnik 1)
16537 P0153 O2 obwód czujnika ? powolna odpowiedź (bank 2 czujnik 1)
16538 P0154 O2 obwód czujnika ? nie wykryto aktywności (bank 2 czujnik 1)v
16539 P0155 O2 obwód ogrzewania czujnika ? usterka (bank 2 czujnik 1)
16540 P0156 O2 obwód czujnika ? usterka (bank 2 czujnik 2)
16542 P0158 O2 obwód czujnika ? wysokie napięcie (bank 2 czujnik 2)
16543 P0159 O2 obwód czujnika ? powolna odpowiedź (bank 2 czujnik 2)
16544 P0160 O2 obwód czujnika ? nie wykryto aktywności (bank 2 czujnik 2)
16545 P0161 O2 obwód ogrzewania czujnika ? usterka (bank 2 czujnik 2)
16554 P0170 Wyważenie paliwa ? usterka (bank 1)
16555 P0171 Wyważenie paliwa ? system osłabiony (bank 1)
16556 P0172 Wyważenie paliwa ? system wzmocniony (bank 1)
16557 P0173 Wyważenie paliwa ? usterka (bank 2)
16558 P0174 Wyważenie paliwa ? system osłabiony (bank 2)
16559 P0175 Wyważenie paliwa ? system wzmocniony (bank 2)
16684 P0300 Wykryto przerwę zapłonu ? jakikolwiek cylinder
16685 P0301 Cylinder #1 ? wykryto przerwę zapłonu
16686 P0302 Cylinder #2 ? wykryto przerwę zapłonu
16687 P0303 Cylinder #3 ? wykryto przerwę zapłonu
16688 P0304 Cylinder #4 ? wykryto przerwę zapłonu
16889 P0305 Cylinder #5 ? wykryto przerwę zapłonu
16890 P0306 Cylinder #6 ? wykryto przerwę zapłonu
16891 P0307 Cylinder #7 ? wykryto przerwę zapłonu
16892 P0308 Cylinder #8 ? wykryto przerwę zapłonu
16706 P0322 Obwód wejścia silnika prędkości zapłonu / dystrybucji ? brak sygnału
16711 P0327 Czujnik uderzeniowy #1 ? niskie wejście (bank 1 lub pojedynczy sensor)
16716 P0332 Obwód czujnika uderzeniowego #2 ? niskie wejście (bank 2)
16721 P0337 Obwód czujnika pozycji wału korbowego ? niskie wejście
16725 P0341 Obwód czujnika pozycji wału rozrządczego ? poza zakresem/ działanie
16784 P0400 Recyrkulacja gazu wydechowego (EGR) ? usterka przepływu
16785 P0401 Recyrkulacja gazu wydechowego (EGR) ? niewystarczający przepływ
16786 P0402 Recyrkulacja gazu wydechowego (EGR) ? nadmierny przepływ
16795 P0411 System wprowadzania wtórnego powietrza (B2) ? niewłaściwy przepływ
16806 P0422 Wydajność głównego katalizatora ? poniżej progu (bank 1)
16816 P0432 Wydajność głównego katalizatora ? poniżej progu (bank 2)
16824 P0440 System kontroli emisji wydechu (EVAP) usterka odpowietrzania
16825 P0441 System kontroli emisji wydechu (EVAP) ? niewłaściwy przepływ odpowietrzania
16826 P0442 System kontroli emisji wydechu (EVAP) ? wykryto przeciek (mały)
16836 P0452 System kontroli emisji wydechu (EVAP) ? czujnik ciśnienia ? niskie wejście
16837 P0453 System kontroli emisji wydechu (EVAP) ? czujnik ciśnienia ? wysokie wejście
16839 P0455 System kontroli emisji wydechu (EVAP) ? wykryto przeciek (duży)
16845 P0461 Obwód czujnika poziomu paliwa ? zakres / działanie
16885 P0501 Czujnik prędkości pojazdu ? zakres / działanie
16890 P0506 Moduł kontroli jałowej ? RPM niższe niż spodziewane
16891 P0507 Moduł kontroli jałowej ? RPM wyższe niż spodziewane
16894 P0510 Czujnik pozycji przepustnicy ? zamknięty przełącznik
16989 P0605 Moduł kontroli wewnętrznej ? pamięć odczytowa (EPROM) ? błąd
17090 P0706 Obwód czujnika zasięgu transmisji ? zakres / działanie
17091 P0707 Obwód czujnika zakresu transmisji ? niskie wejście
17509 P1101 Obwód czujnika O2 (B1-S1) ? napięcie za niskie / przeciek powietrza
17510 P1102 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B1-S1) ? skrót do B+
17511 P1103 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B1-S1) ? wyjście za niskie
17512 P1104 Obwód czujnika O2 (B1-S2) ? napięcie za niskie / przeciek powietrza
17513 P1105 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B1-S2) ? skrót do B+
17514 P1106 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B1-S2) ? napięcie za niskie ? przeciek powietrza
17515 P1107 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B2-S1) ? skrót do B+
17516 P1108 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B2-S1) ? wyjście za niskie
17517 P1109 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B2-S2) ? napięcie za niskie ? przeciek powietrza
17518 P1110 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B2-S2) ? skrót do B+
17535 P1127 Długoterminowy pomiar paliwa ? system przeładowany (bank 1)
17536 P1128 Długoterminowy pomiar paliwa ? system za słaby (bank 1)
17609 P1201 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #1 ? usterka elektryczna
17610 P1202 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #2 ? usterka elektryczna
17611 P1203 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #3 ? usterka elektryczna
17612 P1204 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #4 ? usterka elektryczna
17613 P1205 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #5 ? usterka elektryczna
17614 P1206 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #6 ? usterka elektryczna
17615 P1207 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #7 ? usterka elektryczna
17616 P1208 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #8 ? usterka elektryczna
17621 P1213 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #1 ? skrót do B+
17622 P1214 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #2 ? skrót do B+
17623 P1215 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #3 ? skrót do B+
17624 P1216 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #4 ? skrót do B+
17625 P1217 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #5 ? skrót do B+
17626 P1218 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #6 ? skrót do B+
17627 P1219 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #7 ? skrót do B+
17628 P1220 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #8 ? skrót do B+
17633 P1225 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #1 ? skrót do uziemienia
17634 P1226 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #2 ? skrót do uziemienia
17635 P1227 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #3 ? skrót do uziemienia
17636 P1228 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #4 ? skrót do uziemienia
17637 P1229 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #5 ? skrót do uziemienia
17638 P1230 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #6 ? skrót do uziemienia
17639 P1231 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #7 ? skrót do uziemienia
17640 P1232 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #8 ? skrót do uziemienia
17645 P1237 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #1 ? obwód otwarty
17646 P1238 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #2 ? obwód otwarty
17647 P1239 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #3 ? obwód otwarty
17648 P1240 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #4 ? obwód otwarty
17649 P1241 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #5 ? obwód otwarty
17650 P1242 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #6 ? obwód otwarty
17651 P1243 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #7 ? obwód otwarty
17652 P1244 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #8 ? obwód otwarty
17656 P1250 Poziom paliwa za niski
17733 P1325 Cylinder #1 ? limit kontroli uderzeniowej osiągnięty
17734 P1326 Cylinder #2 ? limit kontroli uderzeniowej osiągnięty
17735 P1327 Cylinder #3 ? limit kontroli uderzeniowej osiągnięty
17736 P1328 Cylinder #4 ? limit kontroli uderzeniowej osiągnięty
17737 P1329 Cylinder #5 ? limit kontroli uderzeniowej osiągnięty
17738 P1330 Cylinder #6 ? limit kontroli uderzeniowej osiągnięty
17739 P1331 Cylinder #7 ? limit kontroli uderzeniowej osiągnięty
17740 P1332 Cylinder #8 ? limit kontroli uderzeniowej osiągnięty
17747 P1339 Na przemian połączone czujniki pozycji wału korbowego / prędkości silnika
17748 P1340 Czujniki pozycji wału rozrządczego / korbowego (B2) ? poza sekwencją
17749 P1341 Poziom #1 wyjścia zapłonu ? skrót do uziemienia
17751 P1343 Poziom #2 wyjścia zapłonu ? skrót do uziemienia
17753 P1345 Poziom #3 wyjścia zapłonu ? skrót do uziemienia
17799 P1391 Czujnik pozycji wału rozrządczego (B2) ? skrót do uziemienia
17800 P1392 Czujnik pozycji wału rozrządczego w pozycji ? otwarte (B2) ? skrót do B+
17801 P1393 Poziom #1wyjscia cewki zapłonowej ? usterka elektryczna
17802 P1394 Poziom #2wyjscia cewki zapłonowej ? usterka elektryczna
17803 P1395 Poziom #3wyjscia cewki zapłonowej ? usterka elektryczna
17804 P1396 Czujnik prędkości silnika ? brakujący ząb
17808 P1400 Obwód zaworu EGR ? usterka elektryczna
17809 P1401 Obwód zaworu EGR ? poziom mocy skrót do uziemienia
17810 P1402 Obwód zaworu EGR ? skrót do B+
17815 P1407 Czujnik temperatury EGR ? sygnał za słaby
17816 P1408 Czujnik temperatury EGR ? sygnał za mocny
17817 P1409 Zawór wentylacji zbiornika ? usterka elektryczna
17818 P1410 Zawór wentylacji zbiornika ? skrót do B+
17819 P1411 System wtrysku wtórnego powietrza (B2) ? przepływ ograniczony
17822 P1414 System wtrysku wtórnego powietrza (B2) ? wykryto przeciek
17826 P1418 Czujnik poziomu paliwa ? sygnał za mocny
17828 P1420 Moduł kontroli systemu wtrysku wtórnego powietrza (B2) ? usterka elektryczna
17829 Pp1421 Zawór kontroli systemu wtrysku wtórnego powietrza (B2) ? skrót do uziemienia
17830 P1422 Zawór kontroli systemu wtrysku wtórnego powietrza (B2) ? skrót do B+
17831 P1423 System wtrysku wtórnego powietrza (B1) ? przepływ za słaby
17832 P1424 System wtrysku wtórnego powietrza (B1) ? wykryto przeciek
17833 P1425 Zawór wentylacji zbiornika ? skrót do uziemienia
17834 P1426 Zawór wentylacji zbiornika ? obwód otwarty
17842 P1434 Obwód zwolnienia pompy systemu wtrysku wtórnego powietrza ? skrót do B+
17844 P1436 Obwód zwolnienia pompy systemu wtrysku wtórnego powietrza ? usterka
elektryczna
17848 P1440 Obwód zaworu EGR ? stan mocy otwarty
17858 P1450 Obwód zwolnienia pompy systemu wtrysku wtórnego powietrza ? skrót do B+
17859 P1451 Obwód zwolnienia pompy systemu wtrysku wtórnego powietrza - skrót do
uziemienia
17860 P1452 Obwód zwolnienia pompy systemu wtrysku wtórnego powietrza ? obwód otwarty
17878 P1470 Obwód L.D.P. systemu kontroli emisji EVAP ? usterka
17879 P1471 Obwód L.D.P. systemu kontroli emisji EVAP ? skrót do B+
17883 P1475 L.D.P. systemu kontroli emisji EVAP ? usterka sygnału obwód otwarty
17884 P1476 L.D.P. systemu kontroli emisji EVAP ? usterka ? niewystarczająca próżnia
17908 P1500 Obwód zwolnienia pompy paliwa ? usterka elektryczna
17910 P1502 Obwód zwolnienia pompy paliwa ? skrót do B+
17912 1504 System poboru powietrza ? określone powietrze w bypasie
17913 P1505 CPT przełącznik nie zamyka ? otwarty obwód
17914 P1506 CPT przełącznik nie otwiera ? skrót do uziemienia
17917 P1509 Obwód IAT ? usterka elektryczna
17918 P1510 Obwód IAT ? skrót do B+
17919 P1511 Obwód zaworu wymiany przewodu poboru ? usterka elektryczna
17920 P1512 Obwód zaworu wymiany przewodu poboru ? skrót do B+
17951 P1543 Potencjometr aktualizacji przepustnicy ? sygnał za niski
17952 P1544 Potencjometr aktualizacji przepustnicy ? sygnał za wysoki
P1545
P1559
17988 P1580 Usterka aktuatora przepustnicy (b1) ? może być spowodowania słabą baterią jeżeli
występuje razem z 16487 (P0103)
17990 P1582 Jałowa adaptacja zakończona
18008 P1600 Terminal 15 źródła zasilania (B+) ? niskie napięcie
18010 P1602 Terminal 30 źródła zasilania (B+) ? niskie napięcie
18014 P1606 Specjalny moment obrotowy silnika ABS-SG dla trudnych odcinków
18019 P1611 Obwód informowania MIL / moduł transmisji kontroli ? skrót do uziemienia
18020 P1612 ECM ? niewłaściwie zakodowane
18021 P1613 Obwód informowania MIL ? obwód otwarty lub skrót do B+
65535 P0603 Błąd jednostki kontrolnej lub modułu wewnętrznej kontroli. Błąd pamięci
podtrzymującej (KAM) lub brak zasilania jednostki kontrolnej lub zły kontakt z uziemieniem lub
nie zapisano żadnych usterek (jeśli MIL nie jest podświetlony)
65535 Nie zapisano żadnych usterek (jeśli MIL nie jest podświetlony)
65535 Błąd jednostki kontrolnej ? w którymś systemie
P0217 Lampka temperatury ? silnik gorący
P0218 Lampka temperatury - ... gorące
P0326 Czujnik uderzenia ? stałe uderzenia
P0351 Zapłon ? usterka
P0352 Zapłon ? usterka
P0420 Konwerter ? niska wydajność
P0443 Odpowietrzenie EVAP ? usterka obwodu
P0500 Czujnik VSS ? brak sygnału
P0560 Napięcie baterii ? poza zasięgiem
P0561 Napięcie baterii ? niestabilne
P0562 Napięcie baterii ? niskie
P0563 Napięcie baterii ? wysokie
P0565 Cruise control ? usterka obwodu
P0571 Przełącznik hamulca ? usterka obwodu
P0572 Przełącznik hamulca ? niskie napięcie
P0573 Przełącznik hamulca ? wysokie napięcie
P0600 PCM ? brak seryjnych danych
P0601 EPROM ? usterka
P0602 Program PCM ? usterka
P0604 Pamięć RAM PCM ? usterka
P0606 Procesor PCM ? usterka
P1782 Interwencja zapłonu w połączenie elektryczne silnik / transmisja danych. Zobacz też straty
zasilania ECM
MotoHID.pl - kompleksowe oswietlenie led w grupie VAG
lec
wredny admin
Avatar użytkownika
wredny admin
Silnik: 1.0 CHYB 75KM MY15
Auto: Citigo
Auto2: Fabia3 1.2 90KM CC

Posty: 21776 Wiek: 42
Dołączył(a): 26 wrz 2007, o 15:41
Lokalizacja: Poznań, wielkopolskie
    WindowsVistaMSIE7

Odp: Kody Błędów VAG/SAE

Postprzez helioz 17 lip 2009, o 14:09

znalazłem troszkę więcej tego KLIK dla potomności ;)
helioz
Avatar użytkownika
Silnik: 1.9TDI AXR 101KM MY09
Auto: Octavia, Tour+
Moc/Moment: 0KM @0Nm

Posty: 136 Wiek: 37
Dołączył(a): 20 maja 2009, o 17:25
Lokalizacja: Wrocław, dolnośląskie
    WindowsXPFirefox


Powrót do Ogólne: Tuning / Mechanika / Auto Detailing / Bezpieczeństwo
Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zalogowanych użytkowników i 4 gości